Son Dakika

    Haber Yok

Kurumsal Kimlik ve Amaçlarımız KURUMSAL KİMLİK VE AMAÇLARIMIZ

Kurumsal Kimlik ve Amaçlarımız

Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası'nın 70'inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır. 11 Ekim 1975'te kurulan Partinin Genel Merkezi Lefkoşa'dadır. Partinin özel işareti, ortasında beyaz renkli "UBP" büyük harfleri bulu¬nan turuncu renkli 16 büyük, 16 küçük ışın yayan güneş'tir. Ulusal Birlik Partisi'nin amaçları şunlardır:

(1) Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını; ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütün¬lüğünü sağlamak, kalıcı bir anlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinden hareket edilmesini destekler.

(2) Cumhuriyet Anayasası'nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni tüm kurum¬larıyla sürdürülebilmesini sağlamak, yaşama geçirmek;

(3) Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlükleri gözeterek demokratik yol¬larla sağlamak, her alanda ve evrensel ölçüde geliştirmektir.

(4) Tüm yurttaşların insanlık onuruyla bağ¬daşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak; ekonomik bakımdan güçsüz olanlar ile özel olarak korunmaya ihtiyaç duyulanları korumak ve işsizliği önlemek;

(5) Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve Bireyler arasında ayrıcalıksız bir toplum yaratmak;

(6) Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti¬ni gerçekleştirmek;

(7) Yurttaşların yerinden yönetime katılımını, doğrudan temsilini ve idare etmesini sağlamak temel görevlerindendir.

(8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dünya devletleri ailesinin saygın, güve¬nilir, geleceğinden emin, onurlu saygın¬lığından hiçbir koşul altında ödün ver¬meyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek. Ancak, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Kıbrıs Türk Halkı’nın önüne, iki halkın egemenliği siyasal eşitliği iki kesimlilik temelinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği, Avrupa Birliğinin birincil hukuğu kabul edilecek + bir anlaşma olanağı çıkması halinde bunu desteklemeyi görev sayar.

(9) Kıbrıs Türk Halkı'nın, Türk Ulusu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu içtenlikle gerçeğini kabul ederek, Türk Ulusu'nun tüm tarih, kültür, dil ve din mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile devlet düzeyinde ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla geliştirmek. ve her konuda bütünleşmek.

(10) Bölgesel ve Küresel gelişmeleri değerlendirerek, değerlerimize bağlı, ilkeli ve kararlı politikaları benimsemek,

(11) KKTC Demokrasisini daha ileriye taşınmasında Avrupa Birliği ilke ve kriterlerini genel örf, adet ve değerlerimize ters düşmediği oranda benimser.